نرم افزار جدید رسیور ISTAR A2400 M به تاریخ 2017.11.21 ورژن: v1.40DOWNLOAD